Super User

Aby lepiej zrozumieć średniowiecze i poczuć klimat epoki klasa 1 wybrała się do Muzeum Narodowego.

Dzięki powstałym 600 lat temu dziełom dowiedzieliśmy się, jak żyli i czym interesowali się ludzie epoki średniowiecza. Na zajęciach poznaliśmy również charakterystyczne cechy dwóch stylów, które wtedy dominowały: romańskiego i gotyckiego.