Super User

„Lepiej czytać Słowackiego, niż jedynkę mieć z polskiego”. To szczera prawda!

Lepiej to krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów. Wynalezienie tej ciekawej formy literackiej przypisuje się Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz - Michał Rusinek.

Czytaj więcej: Lepieje na lekcji polskiego
Super User

Niedawno odwiedziliśmy Niewidzialną Wystawę, obejrzeliśmy w ramach edukacji filmowej "Ślepaki", a na lekcji języka polskiego rozmawialiśmy o osobach niewidomych, którym poświęcony był ubiegłoroczny duży projekt "Przed oczyma duszy mojej...".

Czytaj więcej: Czyje to oczy?
Super User

Choć jak pisał Jan Sztaudynger „Fraszki – nie cuda, nie każda się uda” – nasze należą do tych zdecydowanie udanych. Poniżej trzy utwory, które są efektem lekcji poświęconej twórczości Jana z Czarnolasu. Przy okazji przyglądania się fraszkom dowiedzieliśmy się, że pisał je nie tylko Kochanowski, ale także Jan Sztaudynger czy ksiądz Twardowski.

Czytaj więcej: Fraszki