Super User
Kategoria:

Dyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie ogłasza

PRASKI KONKURS PATRIOTYCZNY

im. gen. Jakuba Jasińskiego

POD HONOROWYM PATRONATEM MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

Karola Semika

BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY

Tomasza Kucharskiego

X EDYCJA

Zapraszamy do udziału młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Regulamin konkursu

Uwaga: Uczniów chętnych do udziału w konkursie zgłasza szkoła