Super User

"Chciałabym oskarżyć Balladynę o zamordowanie rodzonej siostry - Aliny, wydanie wyroku śmierci na swoją matką, współuczestnictwo w zabójstwie posłańca sir Kirkora i otrucie Fon Kostryna.

Trzeba dodać, że Balladyna swoje ofiary mordowała w sposób bestialski. Zabijając ludzi, przeszkadzających jej w osiągnięciu celu, nie liczyła się z konsekwencjami swoich czynów, ich uczuciami i nie miała wyrzutów sumienia. Balladyna zamordowała bez skrupułów sześć osób, a także współuczestniczyła w wydaniu wyroku śmierci na całą armię sir Kirkora.

Domagam się wydania sprawiedliwego wyroku na oskarżoną, która jest pozbawiona jakichkolwiek ludzkich uczuć. Ofiary Balladyny były niewinne, ale zginęły, gdyż przeszkadzały jej w osiągnięciu celu, jakim było zdobycie władzy, bogactwa i wyższej pozycji społecznej. Balladyna w sposób przebiegły i przemyślany wykorzystała swoje ofiary, aby zjednać je sobie i wyzyskać do osiągnięcia celu lub zatuszowania popełnionych wcześniej przestępstw.


Balladyna zabiła swoją siostrę Alinę, aby wyeliminować ją jako rywalkę.Chciała, by poprzez małżeństwo z bogatym sir Kirkorem zdobyć jego majątek i tytuły. Następnie oszukała i wykorzystała swojego męża, doprowadzając do jego śmierci. Córka wdowy z rozmysłem wyparła się również własnej matki, skazując ją na wypędzenie z zamku i straszliwą tułaczkę

Siostra Aliny, stwierdziwszy, że kolejna ofiara, posłaniec, jest dla niej niewygodny, zamordowała go. Gdy uznawszy, że pustelnik (wiedząc za dużo) zagraża jej pozycji społecznej, zabiła go także. Następnie skradłszy (wraz z Fon Kostrynem) legendarną koronę Popielów, uciekła (w ten sposób oszukała swojego męża) do Gniezna, by tam objąć tron.

Balladyna uznawszy, że nie chce się dzielić swoją władzą, majątkiem, tytułem i pozycją społeczną w sposób wyrachowany i bez skrupułów zamordowała Fon Kostryna. Z tego wyraźnie widać, że Balladyna nie kierowała się żadnymi ludzkimi uczuciami. Jej morderstwa z wyjątkową premedytacją i perfidią nie mogą być w jakikolwiek sposób usprawiedliwione!

Balladyna kosztem innych dążyła ku osiągnięciu władzy, majątku, tytułów i wysokiego statusu społecznego. Wykorzystywała innych w sposób niezwykle okrutny, a gdy przestawali jej być potrzebni, pozbywała się ich. Jej postępowanie naznaczone jest szczególnym okrucieństwem, wyrachowaniem, bestialstwem, bezwzględnością a także brakiem jakichkolwiek ludzkich uczuć. Wobec tego domagam się, aby sąd podjął w tej sprawie odpowiednie działanie, a także zastosował kary adekwatnej do czynów oskarżonej. Domagam się dla Balladyny, córki wdowy, kary śmierci!"

główny oskarżyciel - Agnieszka Sztyler