Super User

W piątek, 11 marca w obu klasach szóstych odbyła się wspólna lekcja języka polskiego poświęcona gwarom a w szczególności gwarze młodzieżowej. Jej celem było przybliżenie młodzieży samego pojęcia oraz zaznajomienie z innymi, takimi chociażby jak żargon czy slang. Na zajęciach przyglądaliśmy się zróżnicowaniu językowemu mieszkańców poszczególnych regionów Polski oraz zastanawialiśmy się nad przyczynami powstania gwary, a w szczególności tej, która jest najbliższa uczniom, czyli gwary młodzieżowej.

Uczniowie 6a i 6b wysłuchali specjalnie dla nich nagranych scenek w wykonaniu ich kolegów i koleżanek oraz próbowali wyodrębnić z tekstu charakterystyczne zwroty i wyrażenia oraz "przetłumaczyć" je na język literacki. Lekcja, w której aktywnie uczestniczyli uczniowie obu klas, miała za cel także uwrażliwienie młodzieży na sposób, w jaki mówią ich rówieśnicy i na szeroko pojętą kulturę języka.


Uczniowie zauważyli, że nie zawsze to, co modne, ma klasę. Podjęcie takiej tematyki z młodzieżą na zajęciach języka polskiego niesie za sobą dużo dobrego, m.in.ukazuje bogactwo języka, który jest przecież żywy i jako taki podlega bezustannym zmianom.