Super User

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki na lekcjach języka polskiego jest skomplikowanym zadaniem. Opisywanie obrazów czy rzeźb przez ucznia klasy czwartej bywa męczące i trudne. Co jednak uczynić, by dzieci zapamiętały, co przedstawiają obrazy i rzeźby? Co zrobić, by zaciekawić je malarstwem, zainspirować rzeźbą? Dobrym sposobem jest interpretowanie ruchem dzieł znanych artystów malarzy.

Na kole polonistycznym spróbowaliśmy najlepiej jak mogliśmy odtworzyć obrazy Jana Matejki oraz dwie rzeźby: "Dyskobol" oraz "Grupę Laokoona". Mieliśmy przy tym sporo zabawy!


Cieszy mnie, że po zajęciach moi czwartoklasiści umieli wymienić tytuł obrazu, jego autora, ale także zapamiętali, co robił Rejtan i w jakiej pozycji siedział błazen ze słynnego obrazu Jana Matejki.