Super User

W słoneczny i niezwykle ciepły jak na te porę roku wtorek 7 października wybraliśmy się na wycieczkę śladami Jana Kochanowskiego. Odwiedziliśmy Sycynę – miejsce urodzenia poety, Zwoleń, gdzie spoczęły jego prochy oraz muzeum w Czarnolesie, w którym mieliśmy okazję zobaczyć, jak żyli ludzie w czasach wielkiego poety renesansu.

Wycieczka pozwoliła nam nie tylko utrwalić sobie wiadomości zdobyte na lekcji języka polskiego i historii, ale była również doskonałą okazją do integracji między humanistami a matematykami.

Zdjęcia: Ada Garlikowska & RM