Renata Mizeracka

Kim jest człowiek uspołeczniony? Naszym zdaniem to taki, który żyje w pewnej grupie, czuje się z nią związany i za nią odpowiedzialny, a także umie współpracować w zespole i jest wrażliwy na potrzeby innych.

Nasza definicja nie jest można najdokładniejsza, ale tak właśnie widzimy człowieka uspołecznionego. Małymi kroczkami zbliżyliśmy się do tego pojęcia na godzinie wychowawczej, pracując wspólnie i zgodnie.