Super User

W roku 2014/2015 razem z dziećmi zdecydowałam się zrealizować projekt „Przed oczyma duszy mojej", czyli... widzieć lepiej . Głównym jego celem jest przezwyciężanie barier i stereotypów dotyczących dzieci i młodzieży niewidomej lub słabowidzącej.

Poprzez działania teatralne, warsztaty fotograficzne i poetyckie będziemy uczyć się otwartości na inność, ale także współpracy w grupie i poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę.

Opis projektu

Projekt "Przed oczyma duszy mojej...", czyli widzieć lepiej jest adresowany do grupy młodzieży gimnazjalnej. W ramach działań projektowych uczniowie odbędą spotkania z przedstawicielem Polskiego Związku Niewidomych, odwiedzą "Niewidzialną wystawę", nawiążą kontakt z przedszkolem dla dzieci słabowidzących i samodzielnie przygotują dla maluchów przedstawienie teatralne ("Pchłę Szachrajkę").

Grupa projektowa zorganizuje w szkole wystawę fotograficzną "Oczy - zwierciadła duszy", do której przygotuje się poprzez warsztaty z fotografikiem. Na wystawie zaprezentuje samodzielnie zrobione zdjęcia oczu - zwierciadeł duszy (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w podeszłym wieku, ale także oczu zwierząt). Wystawa będzie wzbogacona wierszami, w których pojawi się motyw oczu. Uczniowie znajdą je w tomikach poezji z różnych epok. Wiersze, przepisane ręcznie na dużych kartonach, będą uzupełniały i wzmacniały przekaz fotografii.

Grupa projektowa przygotuje ponadto wieczorek poetycki, na którym przedstawi dla młodzieży gimnazjum i rodziców utwory poetyckie, w których pojawił się motyw oczu, a które znalazły się na wystawie poetycko - fotograficznej. Uczniowie zaangażowani w realizację projektu, po spotkaniu z okulistą, przygotują także multimedialną prezentację dla kolegów i koleżanek na temat higieny wzroku.

Cele projektu

Chciałabym, aby wymiernym efektem realizacji projektu było zmniejszenie wśród młodzież gimnazjalnej barier i stereotypów dotyczących młodych ludzi, którzy słabą widzą lub nie widzą w ogóle. Poprzez realizację projektu chciałabym także sprawić, że uczniowie zdobędą nowe umiejętności dotyczące fotografowania, analizy poezji, recytacji, współpracy w grupie.

Projekt łączy w sobie wiedzę i umiejętności uczniów z różnych przedmiotów. Pozwala wykazać się kreatywnością i stawia na samodzielność pracy zespołu, a także otwiera dzieci na problemy rówieśników i środowisko lokalne. Uczy wrażliwości, tolerancji i pozwala szerzej otworzyć oczy na to, co dzieje się wokół nas. Robienie zdjęć oczu ludziom w różnym wieku (babci, siostrze, młodszemu rodzeństwu) pozwala uczniom dostrzec urodę człowieka, a także zacieśnia więzi rodzinne i może być tematem rozmowy między członkami rodziny dotyczącej podobieństw między spokrewnionymi osobami. Zdjęcia takie, szczególnie w przypadku osób starszych, mogą stanowić wyjątkowo cenną rodzinną pamiątkę.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w naszym gimnazjum, w zaproszonych do współpracy przedszkolach dla dzieci słabowidzących, wystawa fotograficzna zaś zostanie pokazana w maju dla mieszkańców Śródmieścia przed budynkiem szkoły. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania z przedstawicielką Polskiego Związku Niewidomych 8 grudnia, a kończy 12 czerwca 2015 roku.

Link do strony projektu: http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa5/projekty/pokaz/375.html