Super User
Kategoria:

Projekt "Przed oczyma duszy mojej, czyli… widzieć lepiej"

Lp Działania w ramach projektu Termin Realizacja
1 spotkanie z panią Teresą Dederko z Polskiego Związku Niewidomych 8 grudnia i do końca V Relacja >>
2 spotkanie z panem Wojciechem Radwańskim - fotografikiem 9 grudnia Relacja >>
3 odwiedzenie "Niewidzialnej Wystawy" II - IV Relacja >>
4 Spotkanie z panem Pawłem Urbańskim - zdobywcą Kilimandżaro, niewidomym podróżnikiem 5 lutego Relacja >>
5 Poranek w Radiu Dla Ciebie - informacja o projekcie 8 lutego Relacja >>
6 Wywiad w Radiu Plus na temat projektu 13 lutego Relacja >>
7 Spotkanie z panią Joanną Witkowską z fundacji Vis Maior 26 lutego Relacja >>
8 Wizyta okulisty - jak dbać o oczy? IV 2015

Relacja >>

9 obejrzenie i omówienie z uczniami filmu "Ślepaki" oraz "Carte Blanche II - VI 2015 Zrealizowano
10 lekcje wychowawcze na temat osób z dysfunkcją wzroku II-VI 2015 Zrealizowano
11 przedstawienie dla przedszkola dla dzieci słabowidzących "Pchła Szachrajka" III Relacja >>
12 W okularach widzę więcej - szkolni okularnicy na plakacie III 2015 Relacja >>
13 wieczór poetycki "Przed oczyma duszy mojej…" V  
14 szkolny konkurs fotograficzny "Oczy zwierciadła duszy" do 10 maja  
15 międzyszkolny konkurs literacki "Widzieć można nie tylko oczami" do 31 marca prace, rozstrzygnięcie w V lub VI  
16 wystawa fotografii i poezji w ramach projektu dla szkoły V / VI  
17 wystawa fotografii i poezji dla mieszkańców Śródmieścia V- VI  
18 szkolny konkurs filmowy "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" filmy do 29 maja 2015 r  
19 przegląd nagrodzonych filmów na Tremie i wręczenie statuetek VI  
20 gazetka podsumowująca projekt VI  
21 podsumowanie konkursu literackiego - gala V  
22 "Po oczach ich poznacie" - konkurs szkolny - uczniowie rozpoznają nauczycieli po oczach 1 czerwca