Super User
Kategoria:

Projekt "Przed oczyma duszy mojej, czyli… widzieć lepiej"

Lp Działania w ramach projektu Termin Realizacja
1 spotkanie z panią Teresą Dederko z Polskiego Związku Niewidomych 8 grudnia i do końca V Relacja >>
2 spotkanie z panem Wojciechem Radwańskim - fotografikiem 9 grudnia Relacja >>
3 odwiedzenie "Niewidzialnej Wystawy" II - IV Relacja >>
4 Spotkanie z panem Pawłem Urbańskim - zdobywcą Kilimandżaro, niewidomym podróżnikiem 5 lutego Relacja >>
5 Poranek w Radiu Dla Ciebie - informacja o projekcie 8 lutego Relacja >>
6 Wywiad w Radiu Plus na temat projektu 13 lutego Relacja >>
7 Spotkanie z panią Joanną Witkowską z fundacji Vis Maior 26 lutego Relacja >>
8 Wizyta okulisty - jak dbać o oczy? IV 2015

Relacja >>

9 obejrzenie i omówienie z uczniami filmu "Ślepaki" oraz "Carte Blanche II - VI 2015 Zrealizowano
10 lekcje wychowawcze na temat osób z dysfunkcją wzroku II-VI 2015 Zrealizowano
11 przedstawienie dla przedszkola dla dzieci słabowidzących "Pchła Szachrajka" III Relacja >>
12 W okularach widzę więcej - szkolni okularnicy na plakacie III 2015 Relacja >>
13 wieczór poetycki "Przed oczyma duszy mojej…" V  
14 szkolny konkurs fotograficzny "Oczy zwierciadła duszy" do 10 maja  
15 międzyszkolny konkurs literacki "Widzieć można nie tylko oczami" do 31 marca prace, rozstrzygnięcie w V lub VI  
16 wystawa fotografii i poezji w ramach projektu dla szkoły V / VI  
17 wystawa fotografii i poezji dla mieszkańców Śródmieścia V- VI  
18 szkolny konkurs filmowy "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" filmy do 29 maja 2015 r  
19 przegląd nagrodzonych filmów na Tremie i wręczenie statuetek VI  
20 gazetka podsumowująca projekt VI  
21 podsumowanie konkursu literackiego - gala V  
22 "Po oczach ich poznacie" - konkurs szkolny - uczniowie rozpoznają nauczycieli po oczach 1 czerwca  

 

Super User
Kategoria:

Projekt "Pomost"

Lp Działania w ramach projektu Termin  
1 Międzyszkolny konkurs literacki "Dzieciństwo trzech pokoleń". III - V 2016  
2 Selfie z babcią lub dziadkiem. Zdjęcia i wystawa w szkole i poza nią. I - V 2016  
3 "Czerwony kapturek" - bajka z udziałem babci i dziadka oraz naszych uczniów. Przedstawienie. VI 2016  
4 Zmiany w polszczyźnie na przestrzeni ostatnich 50 lat (język wnuków a język dziadków). IV 2016  
5 „Po co jest dziadek i babcia?” – wywiad z przedszkolakami w wybranej placówce. I 2016  
6 Kampania społeczna „I ty będziesz dziadkiem/ babcią”. Problemy seniorów. II 2016  
7 Starość i jej oblicza w literaturze. X 2015 - III 2016  
8 Starość jako motyw w malarstwie, sztuce. X 2015 - III 2016  
9 Osoby starsze w różnych kulturach – ich postrzeganie, pozycja. XI 2015 - IV 2016  
10 Dzień w szkole pod hasłem "Tak ubierali się nasi dziadkowie, czyli moda z lat 60". V 2016  
11 Lektury naszych dziadków a nasze – prześledzimy, porównamy. XI 2015 - IV 2016  
12 Stare pamiętniki, świadectwa, czyli szkoła dawniej i dziś . V 2016  
13 Spotkania z przedstawicielami pokolenia dziadków, od których gimnazjaliści dowiedzą się, jak dawniej wyglądała edukacja, zabawy, moda itp. X 2015 - V 2016  
14 Lekcje informatyki dla seniorów. V 2016  
15 Lekcje szydełkowania, robienia na drutach czy haftowania. X 2015 - V 2016  
16 Koncert piosenki dla dziadków i pradziadków – piosenki z lat młodości rodziców naszych rodziców. I - II 2016  
17 Wycieczka - dzień z babcią lub dziadkiem - podsumowanie projektu. VI 2016  
18 Lekcja z dziadkiem i babcią - seniorzy prowadzą zajęcia języka polskiego, matematyki, innych przedmiotów X 2015 - XI 2015  
19 Genealogia - lekcja w wybranych klasach XI 2015 - IV 2016  
20 Gala podsumowująca projekt. VI 2016  
21 Promocja projektu w szkole i poza nią. X 2015 - V 2016  
22 Stała informacja o projekcie na stronie internetowej szkoły. X 2015 - VI 2016  
23 Gazetka na korytarzu - stała informacja o projekcie. X 2015 - V 2016  
24 Plakat - moda lat 60. V 2016